dr. Friss Katalin ügyvéd

Ingatlanjog, társasági jog, bankjog és követeléskezelés területén szerzett széleskörű gyakorlati tapasztalattal várom kedves ügyfeleimet!

Ingatlanjog, szerződések és egyéb dokumentumok készítése, véleményezése

adásvételi és ajándékozási szerződések, termőföld adásvétel, használati megosztási szerződések, Társasház alapítás, alapító okirat módosítás, közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek, használati megosztási megállapodások, jelzálogszerződések stb.
 

Társasági jog, cégalapítás, társasági okiratok módosítása

Cégalapítás (kft., bt. kkt. stb.), cégmódosítás, üzletrész adásvételi szerződések, cégjogi hivatalos dokumentumok pl. jegyzőkönyvek készítése, véleményezése, törvényességi felügyeleti eljárások, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás stb. bonyolítása

Szerződések joga - tipikus és atipikus szerződés készítése és véleményezése, egyezségkötés elősegítése

Tipikus és atipikus szerződések készítése, véleményezése 

Ideértve adásvételi, bérleti, használati, megbízási, és vállalkozási szerződések, engedményezési szerződések, együttműködési megállapodások, jognyilakozatok készítését, véleményezését, ellenjegyzését, de bármely egyedi megállapodás készítését is (letéti megállapodás, kölcsönszerződés, zálogszerződés, végrendelet, öröklési szerződés, házastársi vagy élettársi vagyonmegosztási szerződések stb.). 

 

Peres képviselet, 

hatóságok előtti jogi képviselet, követeléskezelés, jogi tanácsadás, jogvélemények készítése

Jogi képviselőként, ügyvédként képviselet és személyes eljárás bíróságok és más hatóságok előtt, illetőleg közjegyző előtti eljárásokban (pl. fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtás, egyéb), a peres és nemperes eljárásokban szükséges nyilatkozatok megtétele, ügyfél érdekét elősegítő beadványok készítése, személyes jelenlét a tárgyalásokon és meghallgatásokon.