Árazás, ügyvédi díj

Főbb díjak, elszámolás módja iránymutatásul - ugyanakkor megjegyzendő, hogy a pontos díj egyedi megállapodás szerint kerül megállapításra az ügy egyedi jellemzői alapján

Ingatlan adásvételi szerződés készítése 

8 millió Ft alatti ügyérték esetén

8 - 15 millió Ft ügyérték között

16 - 59 millió Ft ügyérték között


60 millió Ft ügyérték felett

Termőföld  adásvételi szerződés

Bruttó

63.500,- Ft

101.600,- Ft

ügyérték 0,5%+ÁFA

megegyezés

egyedi díjazás

Jogi tanácsadás, véleményezés 

Óradíjas elszámolás esetén óránként

Speciális esetben vagy tételes elszámolás esetén

Bruttó

19.050,- Ft

megegyezés

Ajándékozás

Ingatlan esetén adásvételhez hasonló, de egyszerű esetben fix díj

Ingóság esetében (érték függvényében egyedi díj)

Bruttó

min. 63.500,- Ft, max. 152.400,-Ft

min. 38.100,- Ft 

Peres képviselet

Óradíjas elszámolás, de minimum óradíj

Tárgyaláson történő személyes megjelenés min. díj

Iratbetekintés, ügy áttanulmányozása óradíj min.

Bruttó

19.050,- Ft
31.750,- Ft
12.700,- Ft

Cégalapítás, cégmódosítás

ügyvédi megbízási díj (mintás)

ügyvédi megbízási díj (egyedi) 

végelszámolás ügyvédi díj (ha nem egyszerű)

egyéb

Bruttó

50.800,- Ft
megegyezés
190.500,- Ft
egyedi ár

Társasház alapítás, módosítás

Társasház alapítás 4-16 lakásig

Társasház alapító okirat módosítás 4-8 lakásig

Társasház alapítás, módosítás 16 lakás felett

Bruttó

127.500,- Ft
76.200,- Ft
egyedi ár

A díjazás megállapítása, megegyezés az árban

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Ezért amikor elvállalom az Ön ügyét, feltétlenül szükséges a megállapodás abban, hogy mikor és milyen összeg illet meg az általam végzett jogi munka ellenértékeként. A díj összegét az ügy jellegének, bonyolultságának, aktuális stádiumának, egyedi jellemzőinek, ráfordítandó munka mennyiségének stb. figyelembevételével határozzuk meg.

A fenti díjazás iránymutatás lehet az ügyvédi megbízási díj kalkulálásához, de a fenti díjak nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő költségeket mint például ingatlanügyleteknél az igazgatási szolgáltatási díjakat, egyéb eljárások esetén a fizetendő eljárási illetékeket, postaköltséget, esetleges utazási költséget stb.
A fenti árazás nem teljeskörűen tartalmazza az ügyvédként általam vállalt szolgáltatásokat, ezért az itt nem szereplő esetekben kérje egyedi árajánlatomat.

Az ügyvédi megbízás díja lehet egyösszegben meghatározott, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. Fix díjasak általában többek között a családjogi és munkajogi ügyek, ingatlanügyek, illetőleg egyes szerződések készítése és a cégalapítás, módosítása díjai. 

Általában óradíj alapú a jogi tanácsadás, jogvélemények készítése, egyedi megállapodások vagy egyéb speciális dokumentumok készítése. 

Százalékos díjmegállapítás általában a polgári eljárási ügyekre jellemző, de ez is történhet óradíj alapú elszámolással. 

Folyamatos szerződéses jogviszony esetén, átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor, ez esetben minden hónapban meghatározott előre rögzített óraszám ellenértékeként fix díjazás kerül megfizetésre. Ez esetben egyedi megállapodás szükséges, részletek pontosítása végett személyes egyeztetés és részletes írásbeli előkészítése szükséges. Jellemzően céges ügyfeleknél fordul elő ennek alkalmazása, de tartós megbízás esetén egyedi ügyfeleknél is lehetséges.