Ügyvédi díj, árazás

Főbb megbízási díjak, elszámolás módja iránymutatásul - ugyanakkor megjegyzendő, hogy a pontos díjazás minden esetben az ügyfél igényei ismeretében egyedi megállapodás szerint kerül megállapításra az ügy egyedi jellemzői alapján

Ingatlan adásvételi szerződés, ill. kapcsolódó egyéb iratok készítése 

Minden esetben egyedi ajánlat alapján kerül a díjazás megállapításra, a szerződéskötéssel kapcsolatos igények, egyéb paraméterek alapján.

  • Általánosságban: 40 millió Ft alatti ügyérték esetén  - ügyérték 0,5 % + ÁFA
  • 40 millió Ft ügyérték felett
  • Termőföld (szántó, rét, erdő stb.) adásvételi szerződés
  • Használati megosztási szerződés (osztatlan közös tulajdon esetén)   

A feltüntetett díjak minimum díjak, azonban a tulajdonostársak számának és a szabályozandó kérdések, területek stb. függvénye a végleges díjazás megállapítása, amelynek ismerete nélkül a díjazás pontos összegének megállapítására nem kerülhet sor.

Bruttó

min. 127.000,- Ft

egyedi díjazás


egyedi díjazás

min. 101.600,- Ft

Jogi tanácsadás, véleményezés 

Óradíjas elszámolás esetén óránként                                                   min.

Speciális esetben vagy tételes elszámolás esetén

Munkajogi konzultáció, tanácsadás óránként                                       min.

Bruttó

25.000,- Ft.

megegyezés

25.000,- Ft

Ajándékozás, egyéb szerződések

Ingatlan esetén adásvételhez hasonlóan ügyérték alapján, de egyszerű ingyenes ajándékozás esetében egyedi fix díj, de                                     min.

Ingóság esetében - érték függvényében egyedi díj, de                             min.

Vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, bérleti szerződés, egyéb szerződések készítése és véleményezése 

Bruttó


127.000,- Ft, 

100.000,- Ft

egyedi díjazás

 

Peres képviselet, követelésbehajtás, végrehajtás

Óradíjas elszámolás esetén minimum óradíj (okiratszerkesztés, beadványok készítése, konzultáció, iratáttekintés stb).

Tárgyaláson történő személyes megjelenés min. díja (utazási idő, költségek)

Iratbetekintés, ügy áttanulmányozása óradíj min.

Keresetlevél beadása, képviselet ellátása (ügyértékhez és az eljárás tárgyához, bonyolultságához és egyéb részleteihez igazodó)

Fizetési meghagyásos eljárásban képviselet -

- a megbízási díj a konkrét ügy ismeretében az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása függvényében kerül megállapításra -

Fizetési meghagyás iránti kérelem                                              minimum

(de ez ügyértékhez és a per tárgyához, bonyolultságához és egyéb részleteihez igazodó egyedi díjon kerül megállapításra) 

Fizetési felszólítás, ügyvédi levél óradíj esetén                            minimum

- készkiadások ezen felül kerülnek felszámításra, egyedi megítélés alapján, ezért a konkrét ügy szükséges teendői függvényében a díj mértéke ettől eltérhet -

Bruttó

31.750,- Ft

50.000,- Ft
20.000,- Ft
        
egyedi díjazás
egyedi díjazás 70. 000,- Ft


megegyezés 

38.100,- Ft

Cégalapítás, cégmódosítás


ügyvédi megbízási díj (mintás)

ügyvédi megbízási díj (egyedi) 

végelszámolás ügyvédi díj (ha nem egyszerű) min.

egyéb (pl. átalakulás, felszámolás, vagyonrendezés, kényszertörlési, törvényességi felügyeleti eljárás)

Nettó (+ ÁFA)

80.000,- Ft
egyedi díjazás

160.000,- Ft

egyedi díjazás

Társasház alapítás, módosítás

2-4 lakásig (egyedi igénynél eltérhet)

5 lakástól egyedi díj
(alapesetben36.000,- Ft/lakás, de 16 lakás felett 28.000,- Ft/lakás alapulvételével)

Bruttó

180. 000,- Ft

egyedi díjazás

A díjazás megállapítása, megegyezés az árban

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Ezért amikor elvállalom az Ön ügyét, feltétlenül szükséges a megállapodás abban, hogy mikor és milyen összeg illet meg az általam végzett jogi munka ellenértékeként. A díj összegét az ügy jellegének, bonyolultságának, aktuális stádiumának, egyedi jellemzőinek, ráfordítandó munka mennyiségének stb. figyelembevételével határozzuk meg.

A fenti díjazás iránymutatás lehet az ügyvédi megbízási díj kalkulálásához, de a fenti díjak nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő költségeket mint például ingatlanügyleteknél az igazgatási szolgáltatási díjakat, egyéb eljárások esetén a fizetendő eljárási illetékeket, postaköltséget, esetleges utazási költséget stb.
A fenti árazás nem teljeskörűen tartalmazza az ügyvédként általam vállalt szolgáltatásokat, ezért az itt nem szereplő esetekben is kérje egyedi árajánlatomat.

Az ügyvédi megbízás díja lehet egyösszegben meghatározott, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete. Fix díjasak általában többek között a családjogi és munkajogi ügyek, ingatlanügyek, illetőleg egyes szerződések készítése és a cégalapítás, módosítása díjai. 

Általában óradíj alapú a jogi tanácsadás, jogvélemények készítése, egyedi megállapodások vagy egyéb speciális dokumentumok készítése. 

Százalékos díjmegállapítás általában a polgári eljárási ügyekre jellemző, de ez is történhet óradíj alapú elszámolással. 

Folyamatos szerződéses jogviszony esetén, átalánydíjas megállapodás megkötésére kerülhet sor, ez esetben minden hónapban meghatározott előre rögzített óraszám ellenértékeként fix díjazás kerül megfizetésre. Ez esetben egyedi megállapodás szükséges, részletek pontosítása végett személyes egyeztetés és részletes írásbeli előkészítése szükséges. Jellemzően céges ügyfeleknél fordul elő ennek alkalmazása, de tartós megbízás esetén egyedi ügyfeleknél is lehetséges.