Szakmai életutam és szakterületeim

több mint 15 év szakmai tapasztalattal, 2017 óta Biatorbágyon

2005-ben az ELTE Jogi karán szereztem meg a diplomámat, majd ezt követően ügyvédjelöltként széleskörű ügyfelekkel rendelkező, klasszikus polgári jogi területen tevékenykedő budapesti ügyvédi irodákban szereztem gyakorlati tapasztalatot. A vegyes ügyfélkörnek köszönhetően a nagyvállalati céges ügyintézés mellett lehetőségem nyílt magánszemélyek és kisebb gazdasági társaságok ügyeinek képviseletére is. 

2008-tól 2017-ig a bankszektorban, a Magyarországi piacon jelentős szerepet képviselő kereskedelmi bankok jogtanácsosként elsősorban nagyvállalati, illetőleg kis- és középvállalati ügyfélportfolió jogi ügyeivel foglalkoztam, szerződéseik és folyamataik fejlesztésében vettem részt, a kapcsolódó peres és egyéb eljárásokban láttam el képviseletet.

2017-ben európai jogi szakjogász másoddiplomát is szereztem (jogi mesterszak, címhasználat: "Master of Laws", azaz LL.M. fokozat).

Az évek során az ingatlanjog, társasági jog, bankjog, követeléskezelés. munkajog és gazdasági jog  (cégjog) területén szereztem széleskörű gyakorlati tapasztalatot és ismereteket.

Ezen tapasztalatokat hasznosítva 2017-től Biatorbágyon saját iroda működtetésébe kezdtem, amely azóta folyamatosan áll az ügyfeleim rendelkezésére. 

Jelenleg is lsősorban a polgári jog területén látom el ügyvédi tevékenységemet, ingatlanjog, agrárjog, cégjog, gazdasági jog, munkajog, követeléskezelés, peres és nemperes eljárásokban (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági eljárások, végrehajtási eljárás,  csődeljárás, felszámolási eljárás) való képviselet, illetőleg hatóságok előtti bármely ügyintézés, jogvélemények és tanulmányok készítése, jogi tanácsadás nyújtása tartozik a főbb tevékenységeim közé.
A hozzám érkező megkeresések alapján az ügyvédi profilom családjogi ügyekben való képviselettel is bővült, így jogi képviselőként házassági vagyonjogi rendezés érdekében, szülői felügyeleti jogi kérdések tisztázása és megoldása elősegítésében, illetve ezekkel kapcsolatos jogi eljárásokban, és bontóperekben egyaránt eljárok, lehetőség szerint megegyezés keretében való lezárást elmozdítva.

Célom, hogy munkámmal levegyem az ügyfeleim válláról a terhet a mindennapi ügyintézés során, és a közreműködésemet igénylő ügyekben ügyfeleim elégedettek legyenek, a nekik legjobb döntéseket tudják hozni.

Többek között azért is lettem ügyvéd, hogy az ügyfeleim tisztába kerülhessenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel, és ennek megfelelően igyekszem minden esetben eljárni.

Eljárásom során arra törekszem, hogy megtaláljam az ügyfeleim számára a lehető legjobb  és elérhető megoldást, és világossá tegyem elöttük a valós jogi helyzetüket. Feketén-fehéren.

dr. Friss Katalin ügyvéd, európai jogi szakjogász (LL.M.)

Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei.

Nem azé, akinek arra akaratja vagyon, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.

(Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből)