Szakmai életutam és szakterületeim

több mint 15 év szakmai tapasztalattal, 2017 óta Biatorbágyon

2005-ben az ELTE Jogi karán szereztem meg a diplomámat, majd ezt követően ügyvédjelöltként széleskörű ügyfélkörrel (természetes személyek, gazdasági társaságok stb. egyaránt) rendelkező, klasszikus polgári jogi területen tevékenykedő, ugyanakkor többek között multinacionális vállalatokat is kiszolgáló, továbbá jelenleg is az ország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő és vagyonkezelő holdingtársasága napi szintű jogi képviseletét biztosító budapesti ügyvédi irodákban szereztem gyakorlati tapasztalatot. A nagyvállalati céges ügyintézés mellett ugyanakkor lehetőségem nyílt magánszemélyek és kisebb gazdasági társaságok ügyeinek képviseletére is. 

2017-ben európai jogi szakjogász másoddiplomát is szereztem (jogi mesterszak, címhasználat: "Master of Laws", azaz LL.M. fokozat), mivel meggyőződésem szerint az EU joganyagának ismerete a Magyarországon tevékenykedő jogászok, ügyvédek részéről sem mellőzhető már, hiszen egyes uniós jogszabályok (rendeletek) közvetlenül hatályosulnak a jogrendünkben, és ezek alkalmazása nem hagyható figyelmen kívül a jelenlegi jogértelmezés és jogalkalmazás során.

2008-tól 2017-ig a bankszektorban, a Magyarországi piacon jelentős szerepet képviselő kereskedelmi bankoknál jogászként, illetőleg 2009-től (a szakvizsgáim sikeres letétele után) jogtanácsosként elsősorban a kereskedelmi bankok nagyvállalati, illetőleg kis- és középvállalati ügyfeleinek jogi ügyeivel foglalkoztam, meglévő szerződéseiket és folyamataikat módosítottam, fejlesztettem, a problémás ügyeket "utógondoztam", kezeltem, szükséges szerint a bankok igényeit különböző jogi eljárásokon keresztül érvényesítettem, kapcsolódó peres és egyéb eljárásokban a bankokat képviseltem.

Az ügyvédi irodában ügyvédjelöltként, illetőleg a bankszektorban jogtanácsosként eltöltött évek során az ingatlanjog, társasági jog, bankjog, követeléskezelés. munkajog és gazdasági jog  (cégjog) területén szereztem széleskörű gyakorlati tapasztalatot és ismereteket.

Ezen tapasztalatokat hasznosítva 2017-től Biatorbágyon saját iroda működtetésébe kezdtem, amely azóta folyamatosan áll az ügyfeleim rendelkezésére, 2020 őszétől kezdődően pedig megújult irodámban várom meglévő és leendő ügyfeleimet. 

A korábbi tapasztalatok alapján elsősorban a polgári jog területén látom el ügyvédi tevékenységemet, ingatlanjog, agrárjog, cégjog, gazdasági jog, munkajog, követeléskezelés, peres és nemperes eljárásokban (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági eljárások, végrehajtási eljárás,  csődeljárás, felszámolási eljárás) való képviselet, illetőleg hatóságok előtti bármely ügyintézés, jogvélemények és tanulmányok készítése, jogi tanácsadás nyújtása tartozik a főbb tevékenységeim közé.
A hozzám érkező megkeresések alapján az ügyvédi profilom pedig családjogi ügyekben való képviselettel is bővült, így jogi képviselőként házassági vagyonjogi rendezés érdekében, szülői felügyeleti jogi kérdések tisztázása és megoldása elősegítésében, illetve ezekkel kapcsolatos jogi eljárásokban, és bontóperekben egyaránt eljárok, lehetőség szerint megegyezés keretében való lezárást elmozdítva.

Célom, hogy munkámmal levegyem az ügyfeleim válláról a terhet a mindennapi ügyintézés során az ügyvédi munka magas színvonalon történő ellátása mellett, és arra törekszem, hogy jogi képviselőként elnyerjem ügyfeleim bizalmát és a közreműködésemet igénylő ügyekben a közös munka inkább öröm legyen a számunkra.

Többek között azért is lettem ügyvéd, hogy az ügyfeleim tisztába kerülhessenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel, és ennek megfelelően igyekszem minden esetben eljárni.

Eljárásom során arra törekszem, hogy megtaláljam az ügyfeleim számára a lehető legjobb  és elérhető megoldást, és világossá tegyem elöttük a valós jogi helyzetüket. Feketén-fehéren.

dr. Friss Katalin ügyvéd, európai jogi szakjogász (LL.M.)

Non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei.

Nem azé, akinek arra akaratja vagyon, sem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.

(Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből)